Spôsoby platby na adrese https://www.vecickykk.sk

  1. Hotovosť–platba v hotovosti pri odbere v Martine (len na základe osobného dohovoru).
  2. Platba vopred – Bankovým prevodom na bankový účet spoločnosti:
Predajca:Tomáš Bursa KK
Sídlo predajcu:Kernova 10832/19,
036 01 Martin,
Slovenská Republika
Identifikačné údaje: IČO: 37041240
DIČ: 1042144070
Zapísaný v živnostenskom registri OU-MT-OZP-2014/03265-2, č. živnostenského registra 508-5570.
IBAN / SWIFT: SK25 6500 0000 0036 5007 6051 / POBNSKBA

Po zadaní objednávky v našom obchode dostanete e-mail údajmi potrebnými pre zadanie úhrady za tovar bankovým prevodom.

Následne, po pripísaní finančných prostriedkov na náš bankový účet Vám bude tovar odoslaný na Vami zadanú adresu doručenia.

Ak chcete odoslanie svojej objednávky urýchliť, pošlite nám potvrdenie o vykonaní transakcie spolu s číslom objednávky na e-mailovú adresu obchod@vecickykk.sk

image/svg+xml