Publikované dňa: 01.09.2017

Internetový obchod na adrese https://www.vecickykk.sk patrí spoločnosti:

Predajca:Tomáš Bursa KK
Sídlo predajcu:Kernova 10832/19,
036 01 Martin,
Slovenská Republika
Identifikačné údaje: IČO: 37041240
DIČ: 1042144070
Zapísaný v živnostenskom registri OU-MT-OZP-2014/03265-2, č. živnostenského registra 508-5570.
 1. E-shop je možné kontaktovať na vyššie uvedenej adrese alebo elektronickou poštou na e-mailovej adrese obchod@vecickykk.sk, ako aj na telefónnych číslach  +421 907 106 311, +421 908 689 823 .
 2. Vyššie uvedené telefónne čísla sú registrované na území Slovenskej republiky. Cena telefonického hovoru je podľa aktuálneho cenníka telefónneho operátora.

 

 • 1

Definícia

 

Na účely týchto podmienok majú nižšie uvedené výrazy tento význam:

 1. Kupujúci – fyzická osoba, spoločnosť alebo nezapísaný subjekt s právnou spôsobilosťou.
 2. Spotrebiteľ – jednotlivec, ktorý uskutočňuje nákup elektronickým obchodom, ak takýto nákup nie je priamo spojený s ekonomickou alebo profesionálnou činnosťou tejto osoby.
 3. Zmluvné podmienky – tieto zmluvné podmienky, ktoré sú k dispozícii na adrese
  https://www.vecickykk.sk
 4. Obchod – internetový obchod na adrese https://www.vecickykk.sk
 5. Predajca:
Predajca:Tomáš Bursa KK
Identifikačné údaje: IČO: 37041240
DIČ: 1042144070
Zapísaný v živnostenskom registri OU-MT-OZP-2014/03265-2, č. živnostenského registra 508-5570.

 

 • 2

Počiatočné ustanovenia

 

 1. Prostredníctvom obchodu predajca predáva elektronickými prostriedkami.
 2. Prostredníctvom obchodu si kupujúci môže zakúpiť produkty, ktoré sú viditeľné na webových stránkach obchodu.
 3. Obchodné podmienky uvádzajú pravidlá používania obchodu, ako aj práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.
 4. Aby ste mohli používať obchod, najmä na nákup, počítač alebo zariadenie kupujúceho nemusí spĺňať žiadne špeciálne technické podmienky.

Dostatočné prostriedky pre používanie obchodu sú nasledujúce:

a) prístup k internetu,

b) štandardný operačný systém,

c) štandardný webový prehliadač,

d) aktívna e-mailová adresa.

e) kupujúci nemôže zakúpiť v obchode anonymne alebo pod pseudonymom.

f) všetky ceny produktov na webových stránkach obchodu sú konečné.

 

 • 3

Služby poskytované elektronicky

 

 1. Prostredníctvom obchodu predávajúci poskytuje kupujúcemu elektronické služby.
 2. Základná služba poskytovaná predávajúcim elektronickým spôsobom od predávajúceho umožňuje kupujúcemu zakúpiť objednávky v obchodnom mieste. Umiestnenie objednávok sa uskutočnuje na základe požiadavky na vytvorenie účtu v obchode.
 3. Ak sa kupujúci rozhodne vytvoriť účet v obchode, predávajúci poskytne kupujúcemu inú elektronickú službu, ktorá spočíva v vytvorení účtu a jeho udržiavaní.

Účet ukladá údaje kupujúceho, ako aj históriu objednávok umiestnených v obchode. Kupujúci sa prihliada na svoju e-mailovú adresu a heslo definované skôr.

 1. Vytvorenie účtu v obchode sa uskutoční vyplnením a odoslaním registračného formulára prostredníctvom mechanizmu automatického obchodu. V čase odoslania formulára kupujúci a predávajúci uzavrú dohodu o vedení účtu v obchodnom mieste. Dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú a kupujúci môže odstúpiť od zmluvy s okamžitým výsledkom vymazaním účtu.
 2. Elektronické služby pre kupujúceho sú bezplatné. Kúpne zmluvy uzatvorené prostredníctvom obchodu sú však účtovateľné.

 

 • 4

Umiestnenie objednávok

 1. Kupujúci môže umiestniť objednávku na produkty, ktoré je možné vidieť na webových stránkach Obchodu s ustanovením odseku 2 nižšie.
 2. Kupujúci môže podať objednávku ako registrovaný zákazník.
 3. Registrovaný zákazník je kupujúci, ktorý v obchode vytvoril účet. Kupujúci môže vytvoriť účet na karte “môj účet” alebo počas umiestnenia objednávky.
 4. K objednávke musí kupujúci postupovať nasledovne:

a) Vyberte produkty, ktoré sa majú umiestniť do objednávky kliknutím na tlačidlo “pridať do košíka”,

b) V zobrazení košíka kliknite na tlačidlo Pokladňa.

c) Ak ste registrovaný, prihláste sa na váš účet v obchode. V prípade , že nie ste registrovaný, môžete si vytvoriť účet.

d) Zadajte adresu pre doručenie,

e) Vyberte spôsob platby pre objednávku,

f) Prečítajte si Zmluvné podmienky a prijmite ich: Kupujúci akceptuje Zmluvné podmienky až po prečítaní a odsúhlasení ich ustanovení; akceptácia zmluvných podmienok je dobrovoľná, ale je povinná k podaniu objednávky,

g) Kliknite na tlačidlo “Objednať s platbou”

h) Kliknite na odkaz obsiahnutý v potvrdzujúcej pošte pre potvrdenie objednávky.

i) Po tom, čo objednávateľ potvrdil objednávku, webová stránka obchodu uverejní príslušnú komunikáciu, ktorá bude obsahovať platobné pokyny. Od tohto momentu sa kúpna zmluva o objednaných zásielkach medzi kupujúcim a predávajúcim považuje za uzatvorenú.

 

 • 5

Spôsoby doručenia a spôsoby platby

 

 1. Dodanie objednaných produktov bude dokončené poštou, osobný odber možný našej predajni Vecičky vo dvore v Martine na adrese M. R. Štefánika 54.
 2. Náklady doručenia závisia od váhy a rozmerov objednaných produktov.
  Cenník poštovného:
  do 0,5kg … 1,5€
  do 1kg …… 2€
  do 2kg …… 3€
  nad 2kg …. 5,5€    -balík na adresu
 3. Náklady na doručenie vzniknú kupujúcemu, pokiaľ predávajúci v obchode neurčí inak.
 4. Kupujúci si môže vybrať z nasledujúcich spôsobov platby:

a) Platba v hotovosti pri prevzatí v našej predajni Vecičky vo dvore v Martine na adrese M. R. Štefánika 54.
b) Platba kartou pri prevzatí v našej predajni Vecičky vo dvore v Martine na adrese M. R. Štefánika 54.
c) Platba vopred – Bankovým prevodom na bankový účet spoločnosti.

 

 • 6

Plnenie objednávky

 

 1. Po zadaní objednávky v súlade s postupom uvedeným v § 4 Podmienok je potvrdenie objednávky zaslané na e-mailovú adresu kupujúceho.
 2. Kupujúci je povinný zaplatiť objednávku do 3 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy. Neuhradenie platby v tomto čase sa považuje za odstúpenie od kúpnej zmluvy kupujúcim.
 3. Vybavenie objednávky spočíva v príprave na odoslanie objednávateľovi. Objednávka sa považuje za splnenú v čase, keď je pripravená na odoslanie.
 4. Predávajúci vyhlasuje, že objednávka by mala byť splnená o 5 dní za predpokladu, že objednané produkty sú k dispozícii v obchode. V prípade, že produkty sú dočasne nedostupné v obchode, doba plnenia sa môže pred uzavretím zmluvy predĺžiť až na 30 dní. V takomto prípade bude kupujúci informovaný e-mailovou správou.
 5. Čas plnenia objednávky sa počíta z vykonania platby za objednávku.
 6. Po splnení objednávky Predávajúci pošle na elektronickú adresu kupujúceho potvrdenie o splnení objednávky a začne doručenie.
 7. Dodávka by nemala trvať dlhšie ako 14 pracovných dní.

 

 • 7

Odstúpenie od zmluvy spotrebiteľom

 

 1. Spotrebiteľ, ktorý uzatvoril dohodu s predajcom na diaľku, má právo odstúpiť od zmluvy bez toho, aby uviedol dôvod do 14 dní od doručenia zakúpených zásielok.
 2. V záujme odstúpenia od zmluvy musí spotrebiteľ oznámiť predávajúcemu svoje rozhodnutie o odstúpení jednoznačným vyhlásením (list zaslaný napríklad poštou, faxom alebo e-mailom).
 3. K splneniu lehoty na odstúpenie od zmluvy stačí, že spotrebiteľ zašle informácie o použití práva odstúpiť od dohody, ktorú majú pred uplynutím lehoty.
 4. Spotrebiteľ musí vrátiť výrobok predávajúcemu alebo ho odovzdať osobe oprávnenému ho prevziať zo strany predávajúceho najneskôr do 14 dní po odstúpení od zmluvy, ak sa predávajúci neponúkol, že sám vyzdvihne výrobok. Aby bolo možné splniť termín, postačí odoslať produkt späť pred termínom.
 5. Objednávateľ musí prevziať náklady na vrátenie položiek.
 6. V prípade odstúpenia od zmluvy predávajúci vráti všetky platby prijaté od spotrebiteľa, najneskôr ako 14 dní po tom, ako predávajúci dostal informácie o odstúpení od zmluvy. V každom prípade spotrebiteľ nebude znášať žiadne náklady súvisiace s úhradou platby.
 7. Predávajúci môže odložiť vrátenie platby Spotrebiteľovi, kým sa výrobky nedostanú k nemu znovu späť, alebo spotrebiteľ poskytne dôkaz o tom, že výrobky boli odoslané, v závislosti od toho, k čomu dôjde skôr.
 8. Spotrebiteľ je zodpovedný za zníženie hodnoty výrobku v dôsledku použitia výrobku viac, ako by bolo potrebné na posúdenie jeho charakteru, vlastností a funkcie.

 

 • 8

Zodpovednosť za chyby

 

 1. Predávajúci poskytne kupujúcemu výrobok bez vád.
 2. Predávajúci je zodpovedný pred kupujúcim, ak má predávaný produkt fyzickú alebo právnu vadu (záruka na chybu).
 3. Ak predaná položka zobrazí chybu, spotrebiteľ môže:

a) požiadať o výmenu položky s inou položkou bez vád,

b) požiadať o odstránenie chýb,

c) predložiť vyhlásenie o znížení ceny,

d) predložiť vyhlásenie o odstúpení od zmluvy.

 1. Ak si kupujúci uvedomil chybu produktu, mal o tom informovať predávajúceho a súčasne uviesť svoje tvrdenia týkajúce sa závady alebo predložiť príslušné vyhlásenie.
 2. Kupujúci, ktorý uplatňuje záručné práva, má odoslať chybný produkt na adresu predávajúceho.
 3. Predávajúci do 14 dní od prijatia oznámi stanovisko k reklamácii.

 

 • 9

Súbory osobných údajov a súborov cookie

 

 1. Predávajúci je správca osobných údajov kupujúceho.
 2. Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho iba na splnenie objednávky.
 3. Poskytovanie osobných informácií zo strany kupujúceho je dobrovoľné, avšak nevyhnutné na splnenie objednávky.
 4. Predávajúci zaručí dôveru všetkých osobných údajov, ktoré im boli poskytnuté.
 5. Osobné údaje sa zhromažďujú s náležitou starostlivosťou, sú primerane chránené pred prístupom neoprávnených osôb a spracovávajú sa v súlade s podmienkami podrobne špecifikovanými v zmysle nariadenia zákona zákona č. zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov publikovaný v Zbierke zákonov SR
 6. Kupujúci je podľa právnych predpisov uvedených v odseku 3 oprávnený najmä:

a) preskúmať svoje osobné údaje,

b) podať žiadosť o doplnenie, aktualizáciu, opravu osobných údajov, dočasné alebo trvalé pozastavenie ich spracovania alebo ich vymazanie, ak sú tieto údaje neúplné, zastarané, nepravdivé alebo boli zhromaždené s porušením zákona alebo sú nadbytočné na dosiahnutie cieľom, na ktorý bol zhromaždený,

c) Predávajúci používa súbory cookie, tj. malé kúsky textu uložené v zariadení kupujúceho (napríklad počítač, tablet alebo smartphone). Súbory cookie možno čítať ako systém IKT predávajúceho.

d) Predávajúci uchováva súbory súborov cookie v konečnom zariadení kupujúceho a následne ich sprístupňuje, aby používal informácie uložené v nich v štatistických účeloch, ako aj na zabezpečenie správnej funkcie obchodu.

e) Predávajúci preto informuje kupujúceho, že je možné nakonfigurovať webový prehliadač takým spôsobom, že nie je možné ukladať súbory cookie do zariadenia kupujúceho. V takejto situácii môže byť pre kupujúceho ťažké používať obchod.

f) Preto predávajúci poukazuje na to, že kupujúci môže po uložení súboru predávajúceho odstrániť súbory cookie pomocou príslušných funkcií webového prehliadača, špecializovaných programov alebo nástrojov operačného systému kupujúceho.

 

 • 10

Mimosúdne sťažnosti a mechanizmus nápravy

 

 1. Predávajúci súhlasí s tým, že prípadné spory týkajúce sa nákupov budú sprostredkované. Podrobné informácie o sprostredkovaní určia strany v rámci argumentácie.
 2. Spotrebiteľ môže využívať mechanizmus mimosúdneho riešenia sťažností a nápravy. Spotrebiteľ môže okrem iného:

a) obrátiť sa na trvalý arbitrážny spotrebiteľský súd na urovnanie sporu vyplývajúceho z uzatvorenej dohody o predaji.

b) požiadať krajského inšpektora obchodnej inšpekcie, aby začal proces mediácie zameraný na priateľské urovnanie sporu medzi kupujúcim a predávajúcim,

 

 • 11

Záverečné ustanovenia

 

 1. Zmluvné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť Predajnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim.
 2. Zmluvné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom ich uverejnenia na internetovej stránke obchodu.
 3. Kupujúci si vyhradzuje právo zaviesť zmeny v zmluvných podmienkach. K zmluve sa vzťahujú Zmluvné podmienky vo verzii platnej v deň uzatvorenia dohody.
 4. Vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (vždy zahrňujúce aj dodacie, platobné, reklamačné a iné podmienky uvedené na internetovej stránke predávajúceho) sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.
image/svg+xml