Vecičky KK

Karty pre všetkých dobrých ľudí, čo sa radi hrajú a smejú. Farebná obojstranná tlač na 300gramovom papieri.
5 ručne zviazaných listov.

 

Karty môžete objednať cez správu v časti kontakt.

  

1. ČIERNY PETER
Č E S K O S L O V E N S K É  A U T Á

5-stranový zväzok obsahuje 33 hracích kariet,

rozvrh hodín, malú násobilku, pravítko,
záložky do knihy a krabičku.

cena: 5 €

 2. KVARTETO
H U D O B N É  N Á S T R O J E 

5-stranový zväzok obsahuje 32 hracích kariet,
rozvrh hodín, malú násobilku, pravítko,
záložky do knihy a krabičku.

cena: 5 €

3. SEDMOVÉ KARTY dvojhlavé
Z V I E R A T K Á

5-stranový zväzok obsahuje 32 hracích kariet,
rozvrh hodín, kartičku rímske číslice,
malú násobilku, záložky do knihy, pravítko
a krabičku.

cena: 5 €

4. KVARTETO
V L Á Č I K Y

5-stranový zväzok obsahuje 32 hracích kariet,
rozvrh hodín, malú násobilku, pravítko záložky do knihy a krabičku.

cena: 5 €

5. ČIERNY PETER
R O Z P R Á V K O V Ý

5-stranový zväzok obsahuje 33 hracích kariet,
rozvrh hodín, pravítko, záložky do knihy
a krabičku.

cena: 5 €